Gammalt eller nytt?

april 2, 2011

Jag bloggar sällan eller aldrig numera. Känner inte att det finns någon riktig vits med det och det tar rätt mycket tid om man ska göra det på ett intressant sätt.
Imorse när jag satt i bilen efter att ha kört en dotter till handbollssamling fick jag dock en känsla av att något måste jag göra för att visa mitt deltagande i politikervärlden. För även om jag har satt mitt aktiva engagemang i träda pga familjen så brinner mitt röda hjärta konstant.

Ny partiledare. En man som inte var kändis hos andra än de mest aktiva politikerna. Så var det, jag tycker mig kunnat räkna mig till de något mer aktiva och visste ändå ingenting om honom. Socialdemokraterna gjorde ett hemskt val 2010, det verkade saknas respekt för den person som skulle symbolisera partiet och gamla väljare svek. S pratar mycket om jämlikhet och jämställdhet och klappar sig för bröstet för att man har varannan damernas. Min undran är om det räcker? Uppenbart inte. Jag tror att gemene man är mer krävande än så. Mer krävande än att det räcker med att viktiga bitar står skrivet på papper…

Igår träffade jag en man med diagnostiserad ADHD. Det var ett mycket intressant möte som startade flera tankeprocesser hos mig. Han sa sig vara för diagnoser när jag ifrågasatte detta ganska moderna fenomen. Anledningen var dock den samma som alla andra gånger jag fått det förklarat. För att man ska få den hjälp och det stöd man behöver så krävs en diagnos. Detta anser jag vara förskräckligt då det borde räcka att det står skrivet i skollagen att alla elever (i skolan) har rätt till individanpassad undervisning för att uppnå målen. Men det räcker tydligen inte…

Kopplingen till sossepolitiken och Juholt är enkel. Det fungerade inte att enbart prata jämställdhet och att sätta en kvinna i toppen. Det måste till mer än så för att medborgarna ska tro på S. Det måste hända saker och utvecklingsmöjlighet måste synas i realiteten. Juholt må vara man, inte jätteung och inte jättekänd. Han byter ut partitoppen så det ryker om det. Han skiter i om den han sedan sätter in är man eller kvinna. Troligtvis bryr han sig om andra saker. Tex. kvalité, kunnande och kapacitet att skapa den politik som väljarna faktiskt skriker efter. Om sedan socialdemokraterna inte tagit fram en kvinna som klarar av kriterierna kanske inte Juholt ska kritiseras för det. Kanske ska man kritiserar alla medlemmar och rörelsen som sådan som inte varit effektiva nog…

Jag gillar tanken på Juholt. Jag gillar hans raka rör och tydliga budskap. Hans politik är inte konservativ och sliten. Nej, den säger väl faktiskt väldigt mycket om vad socialdemokraterna egentligen står för.

Annonser

Tankar kring samverkan – iakttagelser av en icke behörig studievägledare!

januari 16, 2011

Under två års tid har jag arbetat i ett studie- och yrkesorienteringsteam. Jag har haft visstidsanställning då jag inte har adekvat utbildning, dvs. inte studie- och yrkesvägledarutbildning som krävs enligt nämndbeslut för att få tillsvidareanställas. Detta har varit mest till nackdel för teamet då det är svårt att ha en lång utvecklingsplan när det för den ena tjänsten bara går att se ett år framåt men även till viss del till fördel. Vi har varit tvingade att utvärdera och utveckla konstant för att bevisa teamets nödvändighet och existens. Många nya idéer har kläckts och nätverk skapats. Detta kanske är något som borde tas efter i övrig skolverksamhet för att skapa dynamik, nyfikenhet och påhittighet då detta verkar vara en stor bristvara i verksamhetsområdet ”skola”. Förödande där vi ska fostra framtidens arbetstagare, arbetsgivare och entreprenörer…

När jag och min kollega Eva har inspirerats av människor och aktiviteter från andra delar av samhället och försökt, med våra lärar- respektive vägledarögon, använda detta för att utföra vårt uppdrag vilket är att ge eleverna en god möjlighet att göra kloka val inför sin framtida utbildning så har vi stött på stora problem i vår egen verksamhet! Det finns inte tid, lust eller förståelse för det vi gör varken från våra lärarkollegor och chefer vilket är mycket anmärkningsvärt då det i läroplanen tydligt markeras att studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. För mig är det mycket märkligt att man inte i ett arbete tvingas göra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Kanske är det så att någon slipper och då antar andra att det är varje enskild anställds fulla rätt att välja sina arbetsuppgifter och göra dessa på ett sätt som passar individen. Kanske misstolkar vissa läraruppdraget, att individualisera undervisningen så att alla individer får det den behöver för att nå målen i år nio, och gör samma sak med sin arbetssituation? Kanske fungerar det i vissa fall men vad blir kontentan och hur påverkar detta eleverna, dvs. våra ”kunder”?

För att förtydliga min oro så vill jag jämföra skolan med ett företag för oavsett vad skolan säger så kan detta göras då näringslivet och kommun/offentlig verksamhet faktiskt har samma mål i slutändan, bygga ett land som är en bra plats för medborgare att leva i. Ett företag startas av en eller flera personer för att de har en produkt eller en tjänst som de vill dela med sig av. Pengar är nästan aldrig en motor för uppstartandet utan en brinnande vilja och ett engagemang. Pengar är något som så småningom kan vara en motor men inte i starten då det krävs väldigt mycket tid, engagemang och vilja för att klara av att få igång företaget. Vad är då viktigast för företagsledningen? Kunden troligtvis eftersom det utan kunder (i bemärkelsen de som köper en produkt eller tjänst) inte kommer in några resurser och företaget kan inte utvecklas. För att locka kunder så behövs inte enbart pengar utan även någon form av kvalité i antingen produkten eller tjänsten. Städar företaget dåligt så kommer kunden att välja ett annat företag. Går tröjan sönder efter en tvätt så kommer kunden att välja en annan tröja, hur billig tröjan än är. Detta kräver att de som arbetar i företagen måste vara fokuserade på att varan/tjänsten har det som företaget kräver. Klarar den anställde inte det så kan den inte arbeta där, inga konstigheter i det och det ifrågasätts aldrig. Det finns givetvis sociala perspektiv att ta hänsyn till men hela företaget kan inte byggas enbart med det sociala perspektivet som byggsten, då faller företaget omkull. Facket finns för att hjälpa företagen att hålla en bra nivå på detta. Med andra ord så är SAMVERKAN en gemensam faktor för alla företag. Utan samverkan mellan företagare, kund och andra företag så blir det ingen dynamik och ingen strävan efter att förbättra och se allas verkliga behöv och önskemål.

Då kommer vi till skolan. Skolan är inte ett företag. Skolan ska inte se till vinst utan till elever och att alla blir bra samhällsmedborgare. Men…

Om nu inte ett företag har pengar som sin absolut viktigaste drivkraft utan att lyckas och skapa något som de brinner för, varför skulle då inte skolan kunna bedrivas på samma sätt? Skolans kunder, dvs. eleverna eller kanske mest föräldrarna, har inget val utan måste gå i skolan/sätta sina barn i skolan precis på samma sätt som att de inte har någon möjlighet att välja bort mat, kläder eller en säng att sova i. I Sverige har man under en väldigt lång tid valt att ha en gemensam skola för att garantera likvärdhet och kvalité för kunderna. Så mycket klokhet och erfarenhet under ett tak måste ju ge en enormt bra verksamhet (företag). Det har man nog nästan alltid tyckt eftersom verksamheten har fått fortsätta på detta sätt. Men någonstans verkar det ha gått snett. Ca 20 procent av kunderna får inte det som det tror att de ska få i verksamheten. Ca 20 procent av eleverna går ut skolan utan fullständiga betyg, betygen som är det enda som de med säkerhet kan använda när de ska vidare ut i samhället. 20 procent är ett ganska stort svinn om man skulle vara företagare. Tanken med ett företag är ju att de ska gå med någon form av vinst för att kunna utveckla och göra företaget, produkten eller tjänsten, ännu bättre för kunden. Företaget ”skola” går med 20 procents förlust varje år. Tänk vad detta innebär i realiteten? Vad beror detta på och varför tillåts det?

Det jag började med och som jag nu vill komma tillbaka till är funderingarna kring samverkan och hur man skapar dynamik, nyfikenhet och påhittighet. Min tanke är att det i skolans, och kanske hela kommunens, värld saknas samverkan och att det medför att de viktiga (tror jag) bitarna som ger människan drivkraft inte uppkommer. Samverkan är ett nyckelord hos en företagare. Utan samverkan med kunder så vet inte företagaren vad kunden vill ha ut av produkten/tjänsten och blir det fel så säljer företagaren inget. Utan samverkan med andra företag så får inte företagaren de delar den behöver för att göra/utföra sin produkt/tjänst (tex. tyg, stål, bilar, järnvägar…) Utan samverkan med beslutsfattare, politiker, så får inte företagaren de förutsättningar den behöver genom tex. bidrag, lagar och regler.
I skolan kan en lärare jobba i princip helt ensam i sitt klassrum under sina lektioner. Om inte läraren hinner planera på arbetstid, vilket de flesta påstår sig inte hinna, så gör han/hon det på fritiden. Samverkan är inte nödvändig och krävs inte. En lärare kan jobba 25 år på samma skola och det enda som förändras är eleverna. Frågan är om det räcker? Eller är risken stor att eleverna formas efter läraren och inte tvärtom? Nya styrdokument kommer och går. Nya chefer kommer och går. Läraren består…

Som studie- och yrkesvägledare så står man lite på sidan om och tittar på. Ett ”hela skolans ansvar” är bara en av alla de klyschor som seglar omkring och inte något som man i verksamheten måste följa för att inte förlora sin lön. Finns det något som skulle kunna göra att en lärare förlorar sitt jobb? Ja, om du slår eller utnyttjar eleverna. Frågan är vad läraren gör när de inte ger eleven de kunskaper och betyg som den har rätt till. Är inte det en form av misshandel…?
Jag inbillar mig, dvs. hjärntvättar mig själv, att jag måste samverka med alla i min omgivning för att nå de resultat jag vill ha. De gånger jag inte gör det så misslyckas jag alltid och det är just det jag vill föra vidare i och med dessa iakttagelser. Tänk om skolan som arbetsgivare skulle börja kräva att styrdokumenten följs? Tänk om SAMVERKAN skulle bli ett ledord även i denna verksamhet? Vem vet, kanske skulle företaget Skola också börja gå med vinst då…

Anna Rosmark – lärare, vägledare, politiker, mamma, sambo och medborgare

Lika vård!

juli 27, 2010


Sitter och funderar över livet. Länge sedan jag bloggade. Känns inte lika spännande längre. Vet inte varför, kanske har livet på något sätt kommit ifatt mig och jag inser att jag måste prioritera bort saker. Har nog aldrig gjort det. Har gjort ALLT jag velat och därmed kanske inte gjort allt till fullo..

Igår var jag på USÖ med en lite sjuk dotter. Feber utan andra symtom, femte dagen… Blev ivägskickad från vårdcentralen. Läkaren på USÖ hittar inget. Ser frågande ut. Jag informerar då om en annan flicka som för några år sedan hade lunginflammation som upptäcktes först efter ett ihärdigt letande och en lungröntgen. Det går en halvtimma och sedan får vi veta att en lungröntgen är beställd.

Spännande! Man åker till ett universitetssjukhus och får beställa själv det som ska göras! Då jag läser i dagens SvD om hur blocken har olika åsikter om vad skillnaderna i vården beror på så inser jag, efter gårdagens händelse, hur rätt Ylva Johansson har. Det är en klassfråga! Hade min dotter fått en lungröntgen om inte jag pratat om det? Hade de istället avvaktat ett tag eller? Krävs det att man minns svåra ord? Krävs det att man kan svenska?

Nu hade inte dottern något fel i lungorna utan lite halsbacilusker men besöket gav upphov till ny inspiration för politiskt engagemang hos mig. Vård SKA vara lika för alla. Något annat kan inte vara ok i ett modernt och rikt samhälle som ändå Sverige är en del av!

Jämställdhet??

april 22, 2010

Bloggar sällan nu mera men efter att ha läst SvD idag om att Burka förväntas förbjudas i Belgien så kan jag inte låta bli.

Fy och usch säger jag åt detta odemokratiska och gammalmodiga sätt att se på kvinnor. Kan de inte bestämma detta själva?? Ska staten gå in och bestämma åt dem? Antar att den Belgiska staten ska ”hjälpa” kvinnor bort från Burkan men synen på jämställdhet och kvinnors makt gör mig spyfärdig!

Läs gärna Benny Lindholms bloggpost. Mycket bra skrivet!

Engagemang!

februari 22, 2010

Engagemang. Engagemang. Eng-a-ge-mang. E-nga-gemang. ENGAGEMANG. Vad betyder det ordet?
Ordlistan på wikipedia säger att ordet engagemang är ett substantiv och betyder

det att vara delaktig i något och visa stort intresse för dess framgång

.

Sista dagarna har jag funderat lite på detta. När känner man sig engagerad i något och varför? Ett engagemang är inte något man kan tvinga fram och det är ganska lätt att ta dö på ett engagemang genom att försöka styra det och tvinga fram ännu mer engagemang. Däremot kan man motivera och stimulera fram engagemang. Detta är tydligt inom skolan bland barn men lika tydligt i ett företag bland anställda.

Örebro kommuns ledning vill att det ska ställas högre krav på det civila samhället.

I svensk användning av begreppet fokuserar man ofta på organisationer som föreningar, studieförbund och alla andra subjekt som inte utgör en del av myndigheterna eller av statsapparaten i övrigt. Det består då av så olikartade intressen som kyrkan, fackföreningar, hembygdsföreningar, idrottsföreningar, och välgörenhetsorganisationer.

Wikepedia

Örebros ledning säger att det är för att många i det civila samhället önskar det. De som önskar en sådan sak kanske dock är det som behöver hjälp då deras engagemang inte är tillräckligt och då är frågan om ett ideellt arbete är rätt för dom. Givetvis ska kommunen stötta och hjälpa ideella föreningar. Utan dessa olika föreningar så skulle många saker i samhället inte fungera. Jag ställer dock frågan om rätt sätt är att ställa krav på dom.

Inser när jag skriver detta att det är just det formella kravet som är borgarnas signum, både i Örebro och i Sveriges regering. Titta bara på sjukförsäkringen och skolan. Krav och kontroll så löser vi allt…

Engagemang kommer från lust, det är jag helt övertygad om. Lust kommer innefrån en människa och kommer aldrig kunna tvingas, bara lockas, fram!

Att våga!

februari 21, 2010

Jag vågar för det mesta väldigt mycket. Anses nog vara en modig person som inte drar mig för mycket. På gott och ont…
Den egenskapen har tagit mig långt kan jag känna för det mesta men nu har jag kommit till ett skede där det känns som att modet sviker mig lite.

Relationer handlar det om och när jag tänker efter så inser jag att just när det handlar om relationer så kanske modet alltid sviktat. Jag har alltid haft någon form av relation med män men eftersom jag nu är ensam så har det uppenbarligen inte varit rätt. Jag undrar nu om min feghet när det handlar om relationer gjort att jag inte vågat satsa på det som verkat lite för svårt, lite för otroligt att jag ska klara av. Bättre att nöja sig med det säkra och det jag kunnat kontrollera.

Hmm…känns inte bra alls. Känns som att jag har lurat de jag haft relation med vilket nästan är oförlåtligt. Det enda jag kan göra dock är att inte göra om det. Att från och med nu utnyttja den styrka som jag byggt upp sedan skiljsmässan och faktiskt våga lika mycket i relationer som i allt annat.

Jag har tagit ett steg för några dagar sedan. Skulle jag skriva vilket så skulle säkert många skaka på huvudet och undra varför det skulle vara så märkvärdigt men för mig är det speciellt. Jag har valt att ändra riktning äntligen, släppa mina skyddsnät och slängt mig ut. Våga vinn…eller vad är det man säger? Hoppas det fungerar även när det gäller relationer…

Vardagslugn 2

februari 19, 2010

Kul när tankar man har väcker nya tankar… 😉

Läs Babyvarlden.se.

Se individen!

januari 19, 2010

Hmm…bloggandet går inte på högvarv för mig. Får skylla på vinter och stela ben 😉

Idag läser jag om sjukförsäkringen efter valet enligt S, V och Mp.
Behöver inte säga mer än – UNDERBART! Tänk partier som faktiskt i praktiken tänker på den lilla människan och att alla har olika möjligheter och behov. Inte bara snack om frihet och rättvisa i teorin som regeringen utan en frihet på individens villkor.

Heja oss! Stolt är jag för att vara medlem i ett otroligt empatiskt och erfaret parti – Socialdemokraterna.

Aftonbladet,

Life, love, loose and ?

december 30, 2009

Bråkar gör jag. Mycket och intensivt.
Sörjer gör jag. Mycket och intensivt.
Gråter gör jag. Mycket och intensivt.
Tjurar gör jag. Mycket och intensivt.

Men…

Skrattar gör jag. Mycket och intensivt.
Älskar gör jag. Mycket och intensivt.
Leker gör jag. Mycket och intensivt.
Njuter gör jag. Mycket och intensivt.

Vad är det jag gör med andra ord?

Jag LEVER!

Engagemang tack!

december 29, 2009

Förtroendet för politiker är och har nog nästan alltid varit relativt lågt. Många har åsikter om vad politiker gör, vad de borde göra men framförallt det de INTE gör.

Läser idag i SvD om att det är oväntat lågt stöd för de rödgröna just nu med tanke på hur mycket kritik det är på Alliansen med anledning av sjukförsäkringens brister. Många som nu är sjuka försäkras ut och tvingas ansöka om försörjningsstöd eller börja arbeta trots att de inte borde. Stödet för oppositionen är ändå inte speciellt högt och det verkar bero på tidigare erfarenheter.

Kanske är det rätt av medborgarna att vara kritiska. Kanske har de allt för ofta blivit besvikan på regeringen som oftast varit rödgrön. Men det jag undrar är vad det är som gör så många så bittra. Vad är det som gör att gemene man inte vill tro och inte vill se ljusningen i tunneln? Är det bättre att vara negativ och klaga?

Jag frågar ofta det som klagar på politiker om det själva har provat att engagera sig eller om de överhuvudtaget har läst på så de vet vad de pratar om. Oftast hittar de då ursäkter som tex ”Vad är det för mening att engagera sig? Det blir ju ingen skillnad ändå.” eller ”Det finns inget vettigt parti att engagera sig i” eller ”Vem har tid med det?”

Jag är frånskiljd fyrbarnsmamma. Jag jobbar heltid och har fullt upp med att få livet att gå ihop. Ändå engagerar jag mig. Jag gör det så gott JAG kan. Ingen säger att jag måste göra det mer eller mindre än så. Ingen kräver något. Jag gör det för att jag vill göra en skillnad och utveckla samhället. Om jag inte gör något anser jag att jag inte heller har någon rätt att klaga. Den rätten får man genom att engagera sig även om engagemanget endast handlar om att vara påläst. Hur kan man klaga när man inte har fakta?

Fram för engagemang. Känner man att man inte vet hur eller inte tror sig klara av så kan man faktiskt be om hjälp. Vi som är engagerade vet att det går för alla har möjlighet att engagera sig på sitt lilla eller stora vis!

Respekt…

december 3, 2009

Vad är respekt? Vem har rätt att bestämma när en person har gått över gränsen för vad som är respekt?

Jag fick för en vecka sedan veta att jag förlorat än nära vän på ett fruktansvärt sätt. Känslan var nästan obeskrivlig och mycket obehaglig.

Det värsta kom nog dock som en chockvåg efteråt då jag får förklarat för mig att vännen inte alls var min vän. Att detta bara var någon som var ensidigt och att jag borde lägga ner tanken.

Vad innebär då detta? Jo, det innebär att jag förlorat vännen TVÅ gånger. Inte bara rent fysiskt, utan även själsligt. Hade jag behövt veta det jag fick veta? Blev jag mindre ledsen av att få detta tvivel på en person som enbart gett mig trygghet innan?

Respekt… Vad är respekt? Tydligen så finns det människor som har bestämt hur respekten ska vara och vem som har rätt att kräva den. Jag har tydligen inte det i detta fall. Undrar när jag har det…

M U J S…

Moral??

november 19, 2009

Fy vad jag tycker det är synd med alla smygrasistiska inlägg. Det kan handla om allt från tidningsinlägg till små ord ute på gatan. Varför tänker inte människor på vad de säger? Vill de verkligen såra och göra illa? Många påstår att det där ordet man förr använde, och fortfarande gör till stor del, för chokladbollar är ett ord som man bara MÅSTE få använda eftersom det alltid hetat så. Vad är det för snack? Bara för att man alltid kränkt en grupp människor så får man fortsätta göra det? Varför har så många ett behov av att använda just det ordet TROTS att de innerst inne vet att de kan såra någon?

Jag har så många gånger när jag varit yngre fått slangord slängt efter mig. Inte för att jag såg ut som det de sa utan för att de bara var tvugna att göra mig illa för att de ansåg att jag inte betedde mig så som jag skulle.
Och hur ska man bete sig? Vem bestämmer det?

Har just haft en diskusion med en person som anser att jag har för dålig moral. Vad innebär det? Jag anser att alla människor har lika värde. Jag skulle ALDRIG kränka någon. Jag tror gott om människor tills de bevisar motsatsen och jag separerar handlingar från person. Har jag dålig moral? Kan en person som har delvis rasistiska åsikter påstå att jag har dålig moral??

Jag avskyr ordet moral! Vem har satt upp dessa moraliska regler? För vems skull? För att vi ska ha ett fungerande samhälle tror jag. Om alla låg med de som de kände för tex så skulle vi ha alldeles för stora problem med sjukdomar och barn som inte har två föräldrar som lever ihop. Då skulle människor gå på hjärta istället för hjärna och då vet ingen vad som skulle hända. Kanske skulle det bli katastrof. Kanske, men bara kanske, skulle vi lära oss att ta hänsyn till tex barnens bästa istället för att ta hänsyn till heteronormer och gamla traditioner…

Ja, vad skulle hända då? Kanske skulle människor må bättre, vara snällare och se till varandras bästa. Idag regerar egoism och jantelag. Till vilken nytta? Blir samhället bättre?

SvD,

Skrämmande!

oktober 20, 2009

Sverigedemokraterna…. Jag vet inte ens om jag vill nämna namnet på detta fulkomligt verklighetsfrämmande och konservativa parti i min blogg men efter att ha läst artikeln i Aftonbladet så känner jag mig mer eller mindre tvingad att skriva något…

Var är vi på väg när vi låter ett sådant hemskt och främlingsfientligt parti få fäste i vårat land? Detta händer inte bara i Sverige dock utan även i andra Europeiska länder och jag vågar knappt tänka på vad detta är ett symtom på. Vilka är det som lyfter fram dessa partier? Är det allmänt elaka och främlingsfientliga personer? Nej, det tror inte jag. Tror inte heller att det var enbart onda människor som lyfte fram nazisterna…

Vi måste prata, diskutera och lyfta fram Sverigedemokraternas åsikter så att alla medborgare förstår vad dessa åsikter kan ställa till med. Jag tror inte att människor vill varandra ont utan att det handlar om missförstånd och kanske oförstånd. Skolan har en otroligt viktig roll. Likabehandlingsplaner och arbete med dessa är en av skolans viktigaste uppgifter. Frågan är om skolan hittills tagit denna plan på tillräckligt stort allvar…

Se även SvD, DN, Kent Perssons blogg, Tonårsmorsa, Martins blogg.

Vem är snurrig…?

oktober 14, 2009

DSC00521Fick mitt nya pass idag. Trevligt. Beviset på att jag ska ut och resa lite. Först till Estland för att prata entreprenörskap och sedan underbar semester till Gran Canaria.

Läser idag i DN om partiledardebatten och Mona Sahlins varnande om ökade klyftor. Igår hade jag ett samtal med en moderat om utanförskapet och att det känns som att moderaterna inte riktigt vill kännas vid detta begrepp längre.
Intressant…. Var inte det ett begrepp som just borgarna skapade inför förra valet för att locka väljare? Nu är det inte riktigt något de vill stå för vilket är helt förståerligt med tanke på vad Mona säger;

– Utanförskapet har ökat med 70 000 personer. Och vi har fått en ny grupp: de försäkringslösa. Regeringen planerar för fem miljarder kronor i ökade socialbidragskostnader. Hur var det nu? Var det fler jobb eller fler i utanförskapet som regeringen lovade?

Jag undrar hur medvetna den icke-politikst aktive svensken är om vad skattesänkningar egentligen innebär? Jag har svårt att förstå att man tror att man kan betala mindre skatt och sedan få lika stor kaka? För hur var det nu… Äter man upp kakan… Hmm….

Jag vill inte på något sätt påstå att medborgarna är dumma utan jag menar att regeringen inte alls tar sitt ansvar och förklarar detta för medborgarna utan enbart ser till sitt eget bästa. I början av mandatperioden pratade de om att låginkomsttagare skulle få 1000 kr mer i plånboken varje månad och jobben skulle öka. Nu helt plötsligt står många fler i behov av försörjningsstöd (socialbidrag) och fler än på väldigt länge är UTAN jobb. Konstigt tycker jag att någon överhuvudtaget tycker att regeringen har lyckats…

Jag tycker det är väldigt intressant att läsa i tex Kent Perssons (m) blogg detta;

Återigen blev det tydligt att alliansen har en politik och en idé vad man vill göra med Sverige. Alliansen vill återupprätta arbetslinjen. Det ska löna sig att arbeta. Men det är viktigare än så med arbete. Det var genom arbete, inte bidrag, som den svenska välfärden byggdes upp. Därför är det viktigt att återupprätta arbetslinjen.

Vilken verklighet befinner han sig? Eller är det jag som befinner mig i en konstig verklighet? Idag känner jag mig rätt snurrig…


Även i SvD

Skitsnack!

oktober 1, 2009

Funderar på vad det är som gör att jantelagen har ett så otroligt starkt fäste bland människor. Ingen får vara bäst, ingen får lyckas på riktigt och ingen får vara riktigt stolt över något.
Inte heller går det som politiker att faktiskt ibland inse att man kanske tycker lika även över partigränserna. Visst, kanske händer det till och från att politiker SÄGER att de självklart tycker lika i en fråga. JA – alla människor är lika värda. NEJ – man får inte slåss eller mobbas.
Ibland känns det dock som att väldigt mycket inte går ut på att locka nya medlemmar TILL sitt parti utan att locka medlemmar BORT från andra partier. Jag personligen tycker att detta är väldigt synd eftersom det är sådant som gör att det finns ett politikerförakt. Vem ska medborgarna lita på? Politiker vill ju bara slänga skit och roffa åt sig makt…

Så är det givetvis inte. Vi som är engagerade är det pga att vi vill hjälpa, utveckla och driva saker framåt. Efter att ha varit med i ett litet inslag i Tvärsnytt så blir jag än mer varse det faktum jag just skrivit om då jag läser mina ”kära” politikervänners bloggar… Tack Kent och Staffan.

Framtiden öppen!

september 28, 2009

Regeringens betygshets och testande har jag skrivit om tidigare. Magister Björklund tror att allt går att lösa med kontroll vilket kanske är rätt, jag är själv en riktig kontrollfreak. Det han inte tänker på och som de flesta borgare (enligt min erfarenhet) inte tänker på är att det är människor vi talar om och att inga människor är stöpta i samma form. Det går inte att vara enbart teoretisk och se till vad som BORDE fungera utan man måste se till varje individ.
Detta borde en skolminister vara införstådd med och många gånger när jag lyssnat på Björklund så har jag blivit mörkrädd…

Nu verkar det dock som att något hänt. Har han börjat lyssna på de som finns i verkligheten? Elever som går i år 9 är i de flesta fall inte alls mogna nog att ta beslut som påverkar hela deras framtid. Ett gymnasieval kan vara ett sådant val. Regeringens gymnasiepolitik har varit farlig eftersom om eleverna valde en yrkesutbildning där det inte ställdes krav på betygen så fanns det nästan ingen möjlighet för dem att sedan byta till en mer teoretisk utbildning.

Idag läser jag att Björklund har ändrat sig och vill att det ska vara vissa betygskrav. Undrar vad som fått honom att ändra sig? Kan det vara verkligheten? Kanske några sossar som påverkat honom? Hmm…gud förbarme…att erkänna det vore ju som att svära i kyrkan!
Spelar ingen roll tycker jag dock. Det viktigaste är att det är en mycket bra sak för de som faktiskt påverkas, dvs eleverna som kommer att leva i vår framtid!

Arbetslivet och vilja!

september 27, 2009

Läser i SvD om arbetlösa ungdomar och hur detta påverkar deras framtida förutsättningar. Känns väldigt tragiskt och oroväckande. Vad kommer hända? Eftersom allt fler studerar vidare på universitet och högskola så kommer konkurrensen öka avsevärt och den som börjar med att vara arbetslös kommer nog på många sätt ha svårt att komma in ordentligt i samhället.

Vad beror då detta på? Ja, delvis (tror jag) har krisen påverkat. Företagare vågar inte anställa, de sparar och drar ner. Men som skolpersonal och ansvarig för högstadiets kontakt med arbetslivet så börjar jag se vissa andra saker som jag också tror påverkar.

Varför är elever så oengagerade? Varför är det så många som inte har någon vilja och driv? Varför verkar det som att elever redan i den åldern har tappat tron på arbetslivet? Innan de ens har provat på det? Den lilla erfarenhet jag fått än så länge tyder tyvärr på att det väldigt mycket verkar vara mentaliteten i skolan, och då menar jag bland personalen, som inte alltid är den bästa. Inte alltid…hmm..det var nog snällt sagt för tyvärr kan jag känna (ta med i detta att jag själv jobbat som lärare i 10 år!) att den verksamheten i samhället som borde stå för utveckling är den som inte alls vill utveckla.

I en värld där det ständigt sker nya saker, media är drivande, människor blir klokare och klokare och alla slår sig fram krävs det att ungdomar lär sig att ta för sig och tro på sig själva. De måste få insyn i arbetslivet och bli nyfikna och skapa en vilja och en tro på att även de kan. Så länge vi inte ser till att de får det så tror jag inte att arbetslösheten kommer minska tyvärr. Kommer skriva mer om detta framåt, för jag tror verkligen att det krävs krafttag…
DSC00470

Bloggar och valet.

september 25, 2009

Idag har jag haft ett intressant besök hemma i min lägenhet. Tvärsnytt var här och intresserade sig för min blogg och hur den kan påverka opinionen inför valet nästa år. Spännande… Många tankar som far genom mitt huvud.
VILL jag påverka med min blogg? Självklart! KAN jag påverka med min blogg? Kanske… VILKA påverkar jag? Kanske bara de redan frälsta eller går det att locka fler att intressera sig för politik, för sossarna, för samhället, för människor med svåriheter, för klimat, för skola, för sociala frågor…HJÄLP!!!

Guuud vad många saker jag vill prata om, diskutera, opponera om. Självklart kommer bloggar vara med och påverka valet och inte bara bloggar utan alla andra olika communities som är aktiva. Facebook… För att inte tala om facebook. Ett fantastiskt forum för nätverkande och diskussioner. Jag vet att det finns de som inte än insett detta forums storhet och envisas med att prata dåligt om det. Antingen är de rädda för facebook eller så är de bara inte insatta för detta forum är uppstart till många intressanta saker i samhället och till utveckling.

Betygshets!

augusti 18, 2009

Jan Björklund har alltid svar på allt om skolan och svaret är alltid test, betyg och kontroll. Jag tycker det är märkligt att inte fler går emot hans hand-pekande och ifrågasätter. Varför hör man inte mycket från skolan? Lärare som vet att betyg och prov inte är det enda svaret och lösningen? Varför finns det inte rektorer som står upp för den pedagogiska vinningen med att se till andra kompetenser än de teoretiska och lyfta upp att just de kompetenserna kan hjälpa eleverna till högre betyg, inte nödvändningsvis fler tester…

Nu visar det sig att fler elever fått max-betyg från sitt gymnasieprogram. ”Betygsinflation” kallar magister Björklund det och kliar sig nu i huvudet för att komma till rätta med det. Ännu fler tester och kontroller är att vänta bla för att höga betyg inte ska kunna vara ett sätt att locka elever på. Det kan väl vara bra kan man tycka men Björklund verkar bortse från en sak. Att se anledningen och historien bakom denna inflation. Han skulle aldrig kunna erkänna att det faktiskt är konkurrensen som bidragit till detta för konkurrens är ju ALLTID bra enligt borgarna, men är det verkligen det…?

Oskyldiga, Madonna, politik och livet!

augusti 9, 2009

DSC00172Nu är semestern slut vilket jag personligen inte ser som en dålig sak. Visst har jag haft en underbar sommar med allt från sol och bad till politik och mingel men nu kliar det i hjärnkontoret och jag behöver stimulans.

Läste i Aftonbladet om en man som suttit oskyldigt dömd för våldtäkt i 23 år! 23 ÅR!? Man blir ju mörkrädd. Speciellt när man vet att det finns så många förespråkare för dödssträff. Mannen hade i värsta fall kunnat bli dödad utan att ha begått ett brott…

Madonna har alltid funnits i mitt liv känns det som. Sedan jag började lyssna på musik så har hon varit där och hennes tidiga låtar kan jag fortfarande utantill. Hade varit SÅ kul att gått på hennes konsert men fick inga biljetter. När jag nu läser om konsterten så inser jag att jag kanske hade blivit besviken. Madonna måste givetvis rikta sig mest till sin nya publik för att kunna finnas kvar på marknaden. Även om jag gillar det nya så är det ingenting mot vad jag känner när jag hör hennes 80-talsdängor…

DSC00253Kräftskiva hade jag i fredags men sex brudar som var SÅ sugna på att socialisera efter en sommar med familjen. Massor med kräftor, vin och sång. Vad mer kan man önska en solig kväll??

Politik känns som att det nu är hög tid att börja tänka på. Inte för att jag inte tänkt på det i sommar, var ju på en underbar vecka i Almedalen, men det var inte så nära det jag normala fall är engagerad i och nu vill jag ta tag i det igen.
Socialpolitiken känns viktig och jag brinner verkligen för socialdemokratisk ideologi som värnar för de svaga och utsatta. Det jag tror behövs mer, inte just bland oss sossar utan mer mellan olika partier, nämnder, förvaltningar och beslutsfattare är samarbete! Vi måste bli bättre på det. Jag, och fler med mig, är frustrerade när samarbetsproblem är det som avgör många frågor. Inte egentliga fakta. Detta är inte bra och jag kommer fortsätta tjata om detta.
Att försöka få med fler småbarnsföräldrar i politiken började jag med i våras men vissa bakslag och personliga problem gjorde att jag avstod från att fortsätta det arbetet. Nu är det andra tider och jag ska ta upp den tanken igen. Känns kul och viktigt.

I övrigt så kommer detta arbetsår att bli intensivt, roligt och utvecklande. Det är jag helt övertygad om eftersom jag ser vissa tendenser till det. Jag måste för att lyckas med detta vara öppen för allt som händer och sker men även inte riskera att köra slut på mig (har hänt tidigare). Måste ta hand om min hälsa, mina barn, mina ex-män, mina vänner…Så att det inte strular ihop sig och blir en massa problem. Strul kommer det inte finnas plats för, thats it!

Spretande hit och dit!

juli 14, 2009

Anna och LenaSommar, sommar, sommar! Bloggandet blir inte som vanligt, åtminstone inte för mig, när det är sommar. Jobb och även politik ligger liksom lite i träda vilket är meningen antar jag… Lite trist är det dock! Almedalsveckan var ett mycket trevligt undantag, förstår verkligen varför det ligger mitt i sommaren.

Jag har haft en mycket trevlig och kul helg i Stockholm. Först med kompis ute på nytt ställe halva natten, sedan ett underbart dygn ute på Värmdö. Att vara ute i en stuga utan TV och dator kan bara göra gott och kommer hända igen alldeles snart…

Snart kanske jag börjar hitta mig själv på ett mer stabilt sätt och då får jag nog mer tid, ork och lust att blogga om mer ”viktiga” saker än mitt privatliv. Den dagen kommer, var så säker, och då kommer det säkert att märkas. Fram till dess får bloggen spreta lite eftersom det är så mitt liv ser ut. Tänker inte dölja det. Tänker inte dölja vem jag är…

Tankar…

juli 5, 2009

Maybe the time has come. Maybe the time has come to take all of my senses and just go. Go into the future and make pease with my past. I dont know if I want to and/or if I can…

Vem kan säga mig vad som är rätt? Vem kan säga mig vad som är rätt just nu i mitt liv? Kanske bara jag själv. Alla mina underbara vänner har redan precis klart vad jag bör men är det verkligen det rätta? Kanske kan bara svaret komma inifrån mig själv. Där inne där själen bor…

Miljöpartiet, moddar och Almedalssummering.

juli 4, 2009

Lördag och jag sitter utanför biblioteket i Visby och känner atmosfären. Redan lördag efter nästan en hel vecka av politik, politik, politik och lite mingel. Bara LITE mingel…eller var det kanske mycket… ;-). På grund av vissa uppkopplingssvårigheter har det inte blivit så mycket bloggande som jag tänkt mig men kanske tack vare det så har det blivit tid för annat. Har lärt känna intressanta människor, mest politiker så klart, men även tjänstemän som jag av olika anledningar funnit ett intresse för och som jag säkert kan ha glädje/nytta av i framtiden. Tex. samarbetssamordnare från Norrköping, ledarskribent från Veckans affärer och representant från Cesam i Örebro.

Miljöpartiets dag blev inte av av mina mest aktiva även om jag var på ett intressant seminarie om samverkan mellan polis, socialtjänst och landsting i Stockholm. Peters tal på kvällen var väl kanske inte det mest inspirerande tyvärr vilket det skojades friskt om på kvällens eftersnack. Han pratade mycket om att maten ska vara god, ren och rättvis. Om att de sjuka håller på att ramla ur samtliga system. Klimat, kollektivtrafik och en grön hållning. Dvs, det man hade förväntat sig. Kul att han tryckte så mycket på det röd-gröna samarbetet!

Idag var det moderaternas dag i Almedalen men…var var de?? Ingenting fanns det att göra förutom Fredriks tal. Betyder det att Fredrik ÄR moderaterna? Eller just ja…Filippa var ju ute en kväll innan och lekte DJ på Burmeister. Då betyder väl det att det är Fredrik och Filippa som ÄR moderaterna. Så käckt! Jag missade Fredriks tal men det sa kanske inte mycket mer än övriga dagen. Får väl kolla senare på nätet!

Hur som helst så har nu de flesta politiker åkt hem. Almedalsveckan 2009 är slut och därmed min första politikervecka på Gotland. Jag är dö-nöjd och räknar med att komma åter nästa år. Då mitt i en brinnande valrörelse då säkert alla medverkarna är på topp. Min personliga tanke om detta är att jag då ska vara något mer fokuserad, gå på fler seminarier och mingla ännu bättre!

Kristdemokraterna!

juli 3, 2009

Göran Hägglund… Vem är det? En fantastiskt rolig karikatyr av partiet Kristdemokraterna. Talet igår var bland det mest tråkiga jag hört och vet inte ens vad han sa. Vad är Kristdemokraterna för parti och för vem? Tell me someone?

DSC00105

Därför övergår jag nu till torsdagskvällens aktiviteter. God sallad a la Anders, winecooler a la Anna, vinmingel a la Prime för fjärde gången ;-), tal, diskussionsforum…hmm..för att sedan avslutas med en mycket trevlig dans- och studsnatt med Markoolio på Burmeister.

Att jag sedan släpades runt med ömma fötter för att hitta någon efterfest som sedan visade sig tillhöra en massa borgar-bratz kan vi kanske lämna där hän. Dagens summering är VG!

DSC00112

SOCIALDEMOKRATERNA!

juli 2, 2009

Äntligen! Igår var huvudattraktionen i Almedalen och talade. Jag har personligen inte varit Monas största fan ska jag väl motvilligt erkänna men gårdagens tal var SÅ inspirerande och starkt. Tyckte jag…hörde senare på kvällen att så inte var fallet hos alla.

Det som fastnade mest hos mig var egentligen tre saker.
Hon startade upp med att prata om Iran och hon kändes stabil och ansvarfull i sitt allvar. Kopplat till det pratade hon senare om Sverigedemokraterna och att vi, Socialdemokraterna, tar tydligt avstånd från dem och aldrig, ALDRIG, kommer att samarbete med detta fullständigt odemokratiska (mitt ord) parti i en regering. Hon var tydlig med att hon vill veta var Fredrik R väljer att ställa sig i denna fråga…

Jämställdhet var den tredje delen som jag gillade mycket. Jämställdhet handlar givetvis om allas lika värde men framförallt om kvinnor. Mona jämförde sitt och sossarnas syn med Mauds och centerpartiets och jag kunde inte låta bli att skratta gått åt den styrka hon hade jämfört med Maud dagen innan. HEJA MONA!

Dagen avslutades med mat och sedan ur-trevligt mingel på Donners. Sedan en god natts sömn!

DSC00103
DSC00101

Centerpartiet

juni 30, 2009

Tänk vad intressant att lyssna på ett tal som när man sedan går därifrån inte minns knappt något av vad hon sagt? Tyvärr så pratar jag i detta fall om Maud Olofsson som jag faktiskt egentligen på ett sätt gillar men i detta fall inte förstår mig på.

Faktiskt undrar jag varför hennes prat om jämställdhet inte får mer genomslagskraft? Detta är ett jättebra tillfälle att verkligen trycka på detta superviktiga ämne som måste lyftas upp mer och på ett mycket, mycket mer effektivt sätt.
Varför klarar inte Maud detta? Varför kan inte hon, som har kämpat för detta så mycket, lyfta detta på ett mer tydligt sätt?

Tacka vet jag Gudrun, min feministkämpe, som på ett mycket tydligt sätt kan övertala vem som helst att feminism är den enda vägen att gå och det enda sättet att agera på.

SOL!

juni 30, 2009

Ibland måste man ta pauser. Så även Anna Rosmark…
Idag blev det sol, bad och nytt besök.

DSC00090

Folkpartist – javisst!

juni 29, 2009

Äntligen var det då dags för min absoluta favorit-partiledare. Major Björklund!
Självklart blev jag inte besviken. Mest en väldig massa prat om skolan eftersom han vet att det är det enda triumfkort som folkpartiet har. Sedan om den största delen av hejarklacken består av väljare över 65 spelar inte så stor roll, bara man vinner val.

DSC00074

Lärlingsutbildning är en av Jannes huvudnummer. Jag tycker också att det är en fantastiskt bra idé att varje elev/individ ska få de möjligheter som de i den svenska modellen har rätt till. Självklart ska man ta hänsyn till elevens intresse för att skapa en hållbar och stabil kunskap så att de klarar sig bra i sitt vuxna liv.
Men…

Vad händer om den lilla 15-åringen inte är färdig nog i sin utveckling för att välja utbildning på ett sätt som får eleven/individen att klara sig bra som vuxen? Vad händer om han/hon vaknar upp som 19-åring och inser att han/hon faktiskt inte, absolut inte, vill bli snickare, bilmontör eller frisör? Med endast en lärlingsutbildning i ryggen så är loppet kört! Och vad tänker då magister Björklund göra med dessa stackars 19-åringar? Ska de då klassas som vuxna och därmed få stå sitt kast?

Eftersnacket var dock rätt kul och även party med nya vänner 🙂
DSC00077
DSC00075

Politik som förförelsekonst!

juni 29, 2009

MYCKET intressant seminarie med bla Margot Wallström och Maria Abrahamsson där de visade upp en undersökning som gjorts om vad väljarna anser om partiledare. Ska de märkas eller inte? Hur visar media upp dom? Vad kräver samhället av en politiker i en ledande position?
Allt kändes igen från tidigare gånger jag själv varit med och diskuterat detta och det var mycket intressant att med så väl insatta personer få höra ytterligare dimensioner.
Kan tilläggas att Bert Karlsson var en livlig frågeställare 🙂

DSC00070

Vänsterpartiet!

juni 28, 2009

Första ordförandetalet i Almedalen 2009 är avklarat. Lars Ohly talade med stark och bestämd röst så det ekade över parken och massor av intresserade besökare tittade och lyssnade när han talade om den lilla människan som Fredriks regering har glömt bort.

Han talade om att vi måste sluta upp för att få bort denna hänsynslösa och tysta regering som inte står upp för den politik som de genomför och inte heller kommer med några svar. Vi måste sluta upp och vi måste göra det med en ny och slagkraftig politik som hjälper istället för stjälper och som ger människor tro istället för uppgivenhet.

Jag måste säga att även om jag inte är vänsterpartist så kändes Lars som en riktig klippa som jag gärna skulle luta mig emot när det blåser. Det är annat än vad jag kan säga om borgarbracket… Blir dock väldigt spännande att se vad magister Björklund går för imorgon då Folkpartiet visar upp sig i hela sin..hmm..kaxighet!

Nu lite vin, party och minglande!

Gotland – here we come!

juni 28, 2009

Lugn morgon. Solen skiner och jag känner värmen in genom persiennerna. Nu ska jag och Lena strax sätta oss i bilen och styra kosan mot Nynäshamn. Färjan går 11,05. Ska bli sååå kul!

NA tänker visst visa mig intresse. Vad ska jag göra i Almedalen och varför åker jag dit? Ja… Det kan man ju kanske fråga sig. Eller så behöver man inte det. Alla som känner mig vet att jag har ett brinnande intresse för politik. Jag älskar att engagera mig och förändra och samhällsfrågor är alltid aktuellt.

I Almedalen/Visby ska jag framförallt nätverka men även lära mig en massa nya saker. Vet ej, men men över 1000 evanemang så kan jag knappast misslyckas. Socialfrågor kommer givetvis prioriteras först som den socialnämndspolitiker jag är men även skolfrågor är för mig intressant. Dels för att jag är en skolmänniska men även för att skolan har så mycket med den sociala välfärden att göra.

Och så har vi ju magister Björklund som kommer vara där och prata om Folkpartiet och deras FANTASTISKA skolpolitik. Måste ju se irl om det då låter lika befängt som på TV eller om det är något jag missat 😉

Ska eleverna få ta smällen?

juni 27, 2009

Läser återigen att elever inte klarar att få godkända betyg, denna gång handlar det om gymnasiet. Det är väldigt tråkigt att det ser ut på detta vis för det innebär att eleverna inte sedan kan fortsätta studera på universitet om de vill. Jag menar absolut inte att det ska vara det enda rätta att göra men de måste ha alla möjligheter.

För det första så är det väldigt svårt för en 15-åring att göra precis rätt val när det väljer till gymnasiet. Det kan vara många olika saker som spelar in och som splittrar dem. Föräldrar, kompisar, samhälle osv. På högstadiet har lärare och annan personal en väldigt viktig roll i att leda eleverna så rätt som möjligt men det är ändå omöjligt att veta vad som kommer passa varje enskilld elev flera år framåt i tiden eftersom de utvecklas så mycket under den tiden.

Pga detta så måste eleverna ha möjlighet att ändra inriktning senare än i nian. Därför anser jag att Jan Björklund är fel ute när han vill lägga så stor vikt vid yrkesinriktade linjer. De borde, som de hittills varit, vara studieförberedande även de eftersom de elever som går dessa linjer har väldigt få möjligheter att ändra sig när de väl gjort sitt val.

Detta måste väl ändå de flesta föräldrar hålla med om. En 15-åring är inte på något sätt redo att göra kanske livsviktiga beslut utan behöver stora möjligheter. Även om grundskolan har misslyckats så kan man inte säga som Björklund:

Men det går inte att glömma att många av de elever som misslyckas i gymnasiet inte har tillräckligt med kunskaper från grundskolan. Och då är det inte mycket som gymnasierna kan göra.

Det låter helt absurt i mina ögon och inte inte ett realistiskt sätt att se på skolan. Lärare och skolledare har givetvis ett ansvar men om de, som individer och människor, misslyckas så kan inte en 15-åring behöva ta det på sina axlar utan måste få vidare hjälp. Allt annat är fel!

ALMEDALEN 2009

juni 26, 2009

DSC00266
Yes! Endast en hel dag kvar innan det bär av med bilen till Nynäshamn och färjan till Visby tillsammans med min underbara vän Lena. Kan knappt tro att det redan är dags, jag som bokade detta för nästan ett halvår sedan…

Vad ska jag då göra i Visby och Almedalen? Givetvis ha semester men inte bara. Träffa en massa roliga människor, både politiker och andra. Skapa kontakter, gå på intressanta seminarier och ha roligt på kvällarna. Solen måste jag förstås hinna med när veckan ska bjuda på medelhavsvärme.

Kan inte tänka mig en mer perfekt semester för mig just nu, i detta läge av allvar som mitt liv har bjudit på den sist tiden. Almedalsveckan ser jag som en nystart på olika sätt. På politiken, min framtida karriär och även på framtida relationer. Vem vet, jag kanske kommer hem med en massa nya kunskaper, upplevelser och erfarenheter…

Varför heligt vårdnadsbidrag?

juni 24, 2009

Läser i SvD om att ny politik ska stärka jämställdhet.

En lång rad av satsningar finns med i strategin – allt ifrån försök att minska sjukfrånvaron bland kvinnor och skattelättnader för hushållsarbete till införandet av en jämställdhetsbonus som ska förbättra förutsättningarna för ett jämställt föräldraskap och ett jämställt deltagande i arbetslivet

Det låter jättebra och förbaskat smörigt. Men var finns dessa pengar? Här sitter vi fritidspolitiker och krafsar oss i huvudet för att få budgeten att gå ihop vilket i princip är omöjligt och fortfarande ha kvar en svensk välfärd.
Nu ska det alltså satsas på jämställdhet SAMTIDIGT som tex vårdnadsbidraget finns kvar?? Hur galet motsägelsefullt är inte detta?

Nej, denna regering kan knappast gå till historien med att han gjort kloka och väl genomtänkta beslut för detta verkar helt slumpmässigt utslängt. Kanske är det inte så konstigt om svenska folket verkar tycka att en skattehöjning vore mer på plats.

Lyxbidrag!

juni 22, 2009

Lyxbidragen visar sig mer och mer ju längre in i denna regeringsperiod vi kommer. Skattesänkningar som gynnar de som har det bäst, pigavdrag som gynnar de som redan innan hade råd att anlita hjälp och så det fantastiska rotavdraget som nu visar sig ha en massa restriktioner.

Du måste tjäna en viss summa i månaden för att kunna utnyttja det fullt ut!
Man blir helt matt. Du kan alltså inte se till att anlita folk när du är hemma och är föräldraledig för då får du dra av mindre. Varför då?? Menar de att man då borde kunna jobba själv? Eller vad har föräldraledigheten med det att göra? Man är väl hemma för att vara med sitt barn får man anta, inte jobba med huset.

En intressant sak att fundera över är hur många det egentligen är som gör just så. Tar föräldraledigt för att ha tid att jobba med huset och låter barnet vara med tex mormor. Nu kanske jag låter fördomsfull men någonstans måste ju regeringen fått sina tankar ifrån…

Tankar…

juni 20, 2009

DSC00008När man ska göra förändringar i sitt liv så måste de vara genomtänkta, kanske mest när man har har barn eller andra relationer som kan påverkas av besluten man fattar. Jag har gjort många mindre genomtänkta val i livet tyvärr. Därför sitter jag där jag nu gör…

Nu står jag inför ytterligare ett val, ett val som jag egentligen inte vill göra nu men känner att jag måste.
Varför måste jag då det? Ja, för att alldeles för mycket tankar och energi går åt till detta val och allt mitt sunda förnuft säger mig att jag måste ta ett beslut. Beslutet kan bara bli ett eftersom personen det handlar om troligtvis aldrig kommer förstå mig på det sätt som behövs och för att denna relation inte alls tar fram de bästa i mig, snarare tvärtom…

Vet inte varför jag skriver detta i min offentliga blogg. Kanske vill jag sätta det på pränt för min egen skull, för att jag ska lyckas stå för det jag tror på. För det kommer bli svårt…Svårt att bryta något som på ett sätt känns så bra. Som en matchning made in heaven….

Ta fram din mobil :-)

juni 18, 2009

1.Ta fram din mobil.

2. Gå till inkorgen!

3. Svara på frågorna genom att skriva första meningen i sms:en

4. Fråga 1 – första meningen i första sms:et

5. Fråga 2 – första meningen i andra sms:et, o.s.v

6. Utmana ett par personer: Alla andra som vill! (använd gärna kommentarfunktionen )

Här kommer mina svar:

1. Vad skulle du säga om din partner var otrogen? Som en liten information.

2. Vad säger du alltid till din bästa kompis? Ja, det vore skumt 🙂

3. Vad är det första du säger när din kompis blivit påkörd av en buss? Och din status är…

4. Vad är det värsta du skulle kunna säga åt din fiende? 🙂

5. Vad skulle du skrika om du vann en miljon? Jag är på middag ikväll också.

6. Vilka ord skulle du säga till gud om du träffade honom? Tack Anna för detta.

7. Vad vill du höra mest av allt? Jag försöker inte bevisa något för dig.

8. Vad kommer bli dina sista ord i livet? What?

9. Vad säger du till en nära vän som fått en dödlig sjukdom? Bara jobb.

En rolig utmaning och knasiga svar!

Nya vägar?

juni 8, 2009

Jag sitter och tittar runt lite bland tidningarna här på webben så här dagen efter ett viktigt val. Många ord. Glada miner på de flesta. Jag får tyvärr en liten obehaglig känsla i kroppen…

Valet har inte många fler valdeltagare än förra gången. Några få procent mer som kanske faktiskt skulle kunna bero på att den yngre generationen är mer medvetna om internet och hur enkelt det är att han kontakt med Europa än vad äldre generationer gör.

Har politikerna agerat på rätt sätt? Har medborgarna känt sig tillräckligt insatta för att rösta? Tydligen inte. Då hade deltagandet varit lika stort som i riksdagsvalet.

En intressant artikel i SvD skriver om hur viktiga de nya medierna har varit i valrörelsen och att det är mycket tack vare alla dom som Piratpartiet vunnit så mycket mark. I bloggen The Ghost of Liberty skriver författaren ganska nerlåtande om socialdemokratin:

De gör ju aldrig något väsen av sig i bloggosfären tex. De syns inte. De hörs knappt. De är långt ifrån representativa sina valresultat om man tittar till vad som finns på nätet iaf. Ett pensionärsparti med andra ord? Ett parti för folk i glesbyggd som knappt har el? Man kan ju undra vilka jävla stenar som sosseväljare kryper fram under…

Trist…Hur kan man uppfatta vårat parti så? Jag vet precis hur mycket jobb min kära partikamrater har lagt ner på valrörelsen. Mycket tid, kraft och energi för att träffa människor och sprida hur viktigt det är att rösta. Vi är deffinitivt inte så som författaren så agressivt beskriver men hur kan han då fått känslan av att det är så?

Vi måste se till hur medborgarna uppfattar oss, inte bara vad vi aktiva ”vet” är den bästa metoden. Metoder som fått oss att vinna år efter år men som nu kanske faktiskt börjar ha tjänat ut sin roll.

Jag har läst tex. Aftonbladet, DN, Metrobloggen och de länkade i texten.

Plötslig spädbarnsdöd

juni 6, 2009

Läser i SvD en artikel som handlar om att risken finns att barn som dör i plötslig spädbarnsdöd kommer att öka. Det låter givetvist hemst.
När jag läser vidare så upptäcker jag ganska snart ett mönster. Ingela Radestad gillar inte Anna Wahlgren. Man kan tycka olika om olika personer som skriver om barn och barnuppfostran. Jag själv har följt både Anna Wahlgren och Katerina Janouch. De ser väldigt olika på barn vilket jag tror beror mycket på deras grundtro men även att de är från olika generationer.
Själv så gillar jag Anna mest. Jag finner en slags trygghet i det hon skriver och det beror på egentligen en sak. Varje gång någon av mina fyra barn gör något som jag undrar över eller behöver stöd i så finner jag en förståelse i Annas bok. Hon skriver igenkännande och jag litar på henne.
När artikeln beskriver henne som populistisk så förstår jag inte hur författaren har läst Annas böcker. För är det något de inte är så är det väl populistiska. Hon har varit mamma rätt länge och håller sin ståndpunkt i det mesta. Det kan väl knappast kallas att vara popilistisk? Sedan beskriver Ingela det Anna skriver på ett sätt som får Anna att framstå som rent elak och det känns bara pinsamt och ointelligent.
Forskning i alla ära men erfarenhet brukar kunna ha en viss betydelse… Jag tror inte att Anna bara blundar för forskning utan väger den mot sin erfarenhet.

Nedräkning.

juni 5, 2009

rösta
Jag tittade in på min blogg och skämdes enormt för att jag nästan helt slutat skriva. Varför kan jag inte riktigt svara på. Dagarna bara rinner iväg och för varje dag jag inte skriver så blir det tyngre att skriva.

Men jag vill skriva. Jag vill göra min röst hörd och visa vad jag tycker och tänker. Hur bra det går på jobbet och hur stimulerad jag blir av det. Att jag kommit i ordning i min lägenhet ganska bra. Hur gärna jag vill komma igång med politiken igen och hur mycket jag ser fram emot Almedalsveckan.

På söndag är det val. Ett val som är viktigt och som faktisk ganska många verkar rösta i. Många har förtidsröstat men det har inte jag. Enbart av den enkla anledningen att jag gillar själva proseduren att gå till röstlokalen. Jag tycker att det känns högtidligt och att man känns viktig och speciell. Att just MIN röst är viktig och det känns så tydligt på valdagen när man står där bland många andra. Mitt namn blir avbockat, jag går bakom skärmen, tittar noga att jag inte av misstag tagit fel lapp och så kanske jag kryssar vid ett namn.

På söndag ska jag kryssa för Åsa Westlund. En av de få jag lyssnat på live och det hon brinner för känns vikitigt och i tiden. Måste dock medge att inte ens jag, som relativt aktiv inom partipolitiken, vet så mycket om de sossar som finns på listan. Detta är ett svårt val mycket pga att det är så långt fran medborgarnas verklighet. Alltså långt till Bryssel. För egentligen är det inte så långt ifrån medborgarnas vardag utan påverkar väldigt nära.

Varför har vi inte fått alla att förstå detta? Många röstar dock och det blir spännande att se hur stor procenten blir.

Prioritera rätt.

maj 18, 2009

Krisen bara blir värre och värre. Nedskärningarna haglar och lärare får sparken i alla kommuner. Vad är det då skolministern lägger krut på? Jo, ELITKLASSER!

När alla måste spara och göra sitt bästa för att härda ut denna kris så känns det väldigt osolidariskt att lägga resurser på de elever som faktiskt redan klarar sig bra.
Självklart så har alla elever rätt att utvecklas på sin nivå men alla måste vägas mot varandra när det är kris i kassan och det måste vara mest rätt att man börjar i den ände där det är mest behov, dvs men de elever som inte når upp till målen. För så länge som inte alla gör det så har vi ju misslyckats med elevernas grundläggande rättigheter.

Länkar: SvD, Aftonbladet, spara,

Opinion..pion…bla bla!

maj 17, 2009

Ikväll är det debatt i Agenda som jag kommer att missa tyvärr pga en bilresa. Inte bra. Får se till att titta efteråt här, på det fantastiskt nätet…

Läser en ganska intressant artikel i Aftonbladet där de har jämför då och nu. Läs den om du inte redan har för den var bra, även om man alltid måste vara tveksam till hur neutral den är så klart..hmm..

Det står bland annat att opinionen har vänt igen. Ja, då var vi där igen. Varför är dessa undersökningar så viktiga? Bryr sig befolkningen verkligen om dem? Ibland tror jag att alldeles för många opinionsundersökningar som säger olika siffror bara gör att politikerföraktet ökar.
Det är snart ingen som tror på vad siffrorna säger när de dyker upp till höger och vänster. Kvantité före kvalité har väl oftast inte visat sig vara det vinnande konceptet. Eller har jag fel?

Andra länkar i ämnet: Oppositionen drar ifrån, Gapet ökar igen.
Läsvärt: Eva-Lena, John Johansson, Ett hjärta rött, ””>

Vad gör regeringen?

maj 16, 2009

Läser i DN och Aftonbladet om att det kommer in allt fler hot mot försäkringskassan.

Vart tredje av årets 181 inrapporterade hot handlar om att personen ska skada sig själv. Dessa, liksom andra sorters hot, är nästan alltid kopplade till ett negativt besked från Försäkringskassan. Med få undantag handlar det om sjukpenning eller sjukersättning, de områden där reglerna har skärpts ordentligt.

Detta är ju helt fruktansvärt. Hur kunde man inte se att detta skulle bli resultatet av att man försöker straffa ut folk i arbete?

Under året kommer allt fler personer att få beskedet att de inte är berättigade till sjukpenning eller sjukersättning och vi har en beredskap inför att hoten kommer att öka. Vi får inte vara naiva för hur det ser ut, säger Berit Sjödin.

Måste varit många politiker som var naiva när sjukförsäkringen skrevs om. Hade de lyssnat och tagit åt sig av vad tjänstemän sa (jag antar att de pratat med många sådana inom den social sektorn innan de fattade beslutet)så kanske detta hade kunnat undvikas.
I den socialnämnd där jag själv sitter med som fritidspolitiker så ser vi nu hur försörjningsstödet ökar och detta är bara början. Det skulle vara mycket intressant att veta hur mycket pengar den nya sjukförsäkringen egentligen sparar och vad dessa beparingar egentligen kostar människorna och välfärden…

Min nya lya

maj 16, 2009

Ligger i min nya säng i min nya lägenhet och funderar på hur denna soliga dag kommer att se ut. Det är väldigt tyst och lugnt här. Inga barn. Bara Anna…
Lägenheten börjar se klar ut, bara lite detaljer som saknas så som socklar, några lister och en del inredning. Betongväggar är inte att leka med…hmm…
Hade min första riktiga gäst här igår kväll. Camilla var här och åt mat, drack lite och snackade en massa tjejsnack. Blev tom lite Singstar till min stora glädje. Jättekul! Mer sånt. Jag skulle ut på krogen men ångrade mig. Kändes inte så viktigt när det väl kom till kritan.
Idag är det välupptakt på stan. Sossarna ska starta upp det viktiga arbetet med att få medborgarna att se vikten i att röstan den 7 juni i valet till EU-parlamentet. Jag ska till stortorget och sluta upp.
Sedan är det lugnt. Inga mer bestämda planer. Måste lära mig att leva mer på detta sätt. Inga måsten förutom de saker som verkligen ÄR måsten. Inte sånt som jag lägger in för att de verkar kul och som sedan slutar som måsten…
Lite bilder på min lya ska jag lägga ut här. Kanske någon som tycker det är kul att se.
DSC00677DSC00678DSC00680

Skatter…

april 25, 2009

Solen skiner och äntligen känner man att våren har tagit full fart. Lika glad blir man varje år…
Vad som känns mindre bra denna vår är bland annat att Sverige är mitt i en gigantisk kris och att politiken inte känns så positiv och intressant som jag tyckt tidigare. Detta är en helt och hållet personlig åsikt och det kan finnas många orsaker till denna.

Jag läser i Aftonbladet att många moderater nu kanske vill höja skatter.

Det finns en risk för det men gör vi rätt saker borde vi slippa, säger Harald Hjalmarsson, Västervik.

Rätt saker..hmm.. Ja, det vi sossar sagt om att det inte funnits utrymme för att sänka skatterna har tydligen gått in hos vissa moderater. Men detta skulle de GIVETVIS aldrig erkänna. För att erkänna att vi gemensamt byggt upp våran välfärd med hjälp av hög skatt och att välfärden nu håller på att rämma pga skattesänkningarna som alliansen var så snabb att göra efter valsegern, skulle de aldrig gå med på. Även om detta är ren fakta…

En annan konsekvens av regeringen ”kloka” skattepolitik läser jag om i DN. Nu ska vi trycka ihop förskoleklassens tid under fyra dagar istället för fem. Hur galet är inte det?? Det finns ju en mycket pedagogisk tanke bakom just förskoleklassen, tex att det på en mjukt och försiktigt sätt ska vänja sig med att gå i skolan. Nu ska det effektiviseras och då är inte den pedagogiska tanken så viktig.
Tänk vad mycket pengar Magister Björklund skulle spara på om han tog bort vikten av pedagogik i skolan? Då skulle inte skolan tvingas ha utbildade lärare och då skulle kommunerna slippa höja skatterna och allt skulle vara frid och fröjd.
För enligt Magister Björklund så är det ju mer prov och kontroll som behövs i skolan och de måste väl kunna utföras av vem som helst. Ett prov är ju bara att läsa sig till hur det ska utföras…

Fy vad jag låter negativ och sarkastisk nu. Finns många anledningar till det och det handlar inte bara om det som händer utanför min egen ytterdörr. Många saker rent personligt är tungt just nu och det påverkar givetvis vad man väljer att se. Dystra väljarsiffror för sossarna, väldigt lågt förtroende för Mona borde göra att en sån som jag bröstar upp mig och kämpar mot och hjälper upp. Men… Inte ens starka Anna Rosmark orkar det just nu utan faller in i massan…tyvärr…

Mål?

april 17, 2009

dsc003481
Sitter och funderar på varför jag inte bloggat på länge. Varför sitter jag och tänker att jag ska skriva och sedan inte gör det?

Har nog för mycket att tänka på just nu. Ny lägenhet som håller på att renoveras. Saker som ska packas. Jobb som ska skötas och som inte fungerar så bra som jag vill. Känslor som åker berg och dalbana i min kropp…

Fick en fråga vad jag har för mål i mitt liv just nu. Mål? Mål? Mål? Hmm…. Jag som alltid ska prestera saker vet just nu inte vad jag har för mål. Bli lycklig…kanske…

Rädsla och misströstan.

april 9, 2009

Läser dystra siffror i både Aftonbladet och SvD. Mona ligger inte i topp när det gäller förtroende. Inte i topp när det gäller någonting verkar det som.

Jag har varit lite mindre närvarande ett tag i politiken av personliga skäl och känner hur jag snabbt tappar min insyn och uppdatering. Det händer saker och det är väldigt svårt att hänga med om man inte ständigt läser tidningar och följer bloggar.

Nu har det rasat för mitt parti, Mona är mindre poppis än någonsin och väldigt få jag pratar med verkar ha någon tilltro till att det kommer bli regeringsskifte nästa år.

Det känns tungt men tyvärr ganska förståeligt. Det är en enorm kris i Sverige och regeringen får mycket kritik för att de inte gör tillräckligt. Kritiken kommer från oss i opposition och vi påstår oss ha receptet för hur krisen ska hanteras. Därför tror vi också att alla borde förstå och vilja rösta på oss.

Men människor är inte så lättköpta. Det tror inte blint på det som sägs utan vill se aktiva handlingar. Regeringen gör kanske inte det vi vill att de ska göra men de gör något vilket folk ser som kreativitet.

Mona visar inte det ledarskap som befolkningen behöver i kristider och det kanske ingen skulle kunna gjort. Att sitta i opposition är ju just att inte kunna bestämma. Jag tror dock att hon skulle kunna ta mer strid för det partiet tror på och då menar jag inte sakfrågor utan ideologin som verkar helt bortglömd…

Min lilla frånvaro som påverkat min insyn i politiken så mycket tyder även på att vi måste vara mer tydliga och visa oss ännu mer än vi gör. Om jag som relativt aktiv fritidspolitiker så lätt tappar insynen så måste det vara omöjligt för en oinvigd att ha den.

”>

KÄRLEK!

april 6, 2009

Livet tar ibland vägar som man inte sett komma. Det kanske händer en plötslig sak, död, olycka, lottervinst, vänskap, kärlek… Jag är en sådan person som anser mig ha kontroll över mig själv, mitt liv, mitt jobb, mina barn. Hur ska något oförutsätt kunna hända?

Olyckor kan man inte förhindra, kunde man det så skulle det ju aldrig i princip finnas några vilket det gör. Kanske utsätter jag mig för väldigt lite eftersom jag haft turen att aldrig varit utsatt för något riktigt tragiskt. Fast bara DET känns nästan lite tragiskt…

För vad handlar livet om? Vad är liksom meningen med livet? Ska man vara en god människa och leva så bra anpassat som möjligt? Eller ska man göra så mycket som möjligt innan man dör?

Om jag tittar på mitt liv så kan jag kanske inte påstå att jag INTE utsatt mig för saker dock. Jag har inte rest en massa men jag har tågat på i ett tempo som kanske inte alla gör. Jag har utsatt mig för massor genom att inte tänka efter före. Att jag står här relativt stark och med hälsan i behåll är nog en väldans tur…

Snart flyttar jag till ett nytt ställe. Det får symbolisera slutet på ett kapitel i mitt liv som varit fyllt av ömhet, vänskap och skratt. Ibland räcker dock inte det. Inte för mig eftersom kapitlet även varit fyllt med saknad, stress och otillräcklighet…

Nu börjar snart ett nytt kapitel och jag har ingen aning om vad detta kapitel kommer innehålla. Även om vissa bitar har börjat klarna mer och mer. Kärlek ska finnas. Kärlek ska finnas som en stor bit eftersom detta är något som saknats i mitt liv. Eller egentligen kanske inte saknats, utan bara inte funnits hos mig. Kanske har det funnits men jag har inte kunnat läsa ut det…

Nu ska det bli många OPLANERADE saker och mycket spontanitet. Mycket kärlek och känslor eftersom det väldigt tydligt har saknats…

ros

Upptagna Anna

april 3, 2009

dsc00266Den sista tiden har jag haft mycket att göra. Det har jag kanske för det mesta men inom mig har det varit extra turbulent den sista veckan.

Flytt börjar närma sig och en massa saker känns både lättare och svårare. Lättare för att det äntligen blir gjort. Svårare för att jag lämnar någon som är ledsen…

Bloggen har inte prioriterats i första, andra eller ens tredje hand. Men jag kommer tillbaka. Alldeles snart…

Gott och blandat.

mars 28, 2009

Jag sitter och funderar på vad jag ska skriva, känns som om det är en evighet sedan sist och att jag börjar ligga av mig…

Läser om Earth Hour och att Sidney är först ut med att släcka ned. Ser ett par jämförande bilder men blir knappast imponerad. Titta själva. Man får väl dock bidra med sitt lilla ikväll och hoppas att detta inte räknas som ett seriöst sätt att spara energi utan mer att statuera ett gott exempel.

Sedan måste jag ju bara titta runt lite på vem som vann Lets dance. Givetvis MÅSTE alla tidningar ha en massa åsikter om ifall rätt tävlande vann. Så är det alltid, så måste det kanske få vara. Laila gjorde visst fel som var med från början. Starkemannen Samuelsson blev allas gullegris. Sedan om han vann pga att TV-tittarna sa sitt betyder inte så mycket. Måste skrivas om i alla fall. Även fast alla redan vet att rätt kille vann. Annars hade ju tittarna (läsarna) röstat annorlunda…

Jag måste avsluta denna post med den artikel som jag fastnat för mest idag. Aftonbladet skriver om att separerade föräldrar som har sina barn varannan vecka är de stora vinnarna i det stress-träsk som vi lever i idag. Hmm…mycket intressant och detta måste jag blogga mer om vid ett senare tillfälle. Jag, heltidsarbetande fyrbarnsmamma som snart separerat för andra gången…
Men mer om detta lite senare.

Vem läser en gammal blogg?

mars 31, 2014

Fick för mig att googla mig själv en dag som denna då jag vabbar med min yngsta dotter och är allmänt sysslolös. Massor av resultat kommer upp och klickar jag på bilder så ser jag en drös av relativt gamla bilder, nästan alla från denna blogg.
En ganska självklar tanke dyker upp i mitt huvud… Allt jag skriver och lägger in finns kvar! Jo visst är detta något jag ständigt påminner mina tonårsdöttrar om men räknar ofta bort mig själv. Varför vet jag inte, kanske för att jag liksom inte räknas på samma sätt för mig. Barnen är så otroligt mycket viktigare vilket är en skön och behaglig känsla.
Men… Ändå funderar jag idag på vad alla mina avtryck i cybervärlden betyder för mig, mina barn och andra som jag känner eller är bekant med. Både spännande och lite scary tankar…

Bild