Fria val!?

Jaha, ännu en artikel om hur det ser ut i den svenska skola.
Det fria valet gör att vissa skolor mister en massa elever och kvar blir en skola med dåligt rykte och dit ingen väljer. Varför blir det så?

Kanske för att det fria valet kanske egentligen inte är så fritt. Kanske finns det barn, eller egentligen ska jag säga föräldrar för det är knappast 9, 10 och 11-åringar som väljer skola, som av olika anledngar inte har möjlighet att välja sin skola. Varför?

Kanske för att;
1. De har svårt att förstå språket och därför inte vet riktigt vilka val de har, även om skolorna har en skyldighet att redovisa på alla språk som behövs så görs inte detta i så stor utsträckning som behövs.
2. Man bor nära sina vänner och vill inte bort från dom, grupptrycket är stort.
3. Man har bara en förälder hemma som har fullt sjå med att få vardagen att gå ihop och är väldigt glad att barnens skola ligger när hemmet.
4. Man känner sig inte, av olika anlednignar, välkommen i en skola där det mest går elever från en annan samhällsklass.
5. Man tror på sin närskola.

Vad vet jag? Det kan finnas en massa anledningar till varför det fria skolvalet ska vara kvar men jag ser de inte. Jag ser däremot en väldigt massa anledningar varför det borde tas bort och det handlar framför allt om att det inte är barnen som väljer utan föräldrarna. Föräldrar med en MASSA fördomar och egna erfarenheter som inte alltid speglar den verklighet som barnen lever i och som det behöver få med sig in i BARNENS framtid!

Annonser

11 svar to “Fria val!?”

 1. Cheng Says:

  Eh… Okej. Du vill alltså strunta i att lösa problemet (du vet, de tillkortakommandena som får elever och lärare att välja bort dåliga kommunala skolor till att börja med), för att istället maskera det med tvång?

  Varför inte ”lösa” problemet med avfolkning i glesbygden (där vissa orter har sådan brist på kvinnor att arbetarna uppvaktar högstadieflickor) genom att förbjuda folk att välja vilken ort de ska få bosätta sig och arbeta i, precis som i öststaterna på den gamla goda tiden?

  Båda handlingarna ”löser” problemet genom att sänka hela samhällsnyttan till att motsvara lägsta gemensamma nämnare. Ingen tjänar på något sådant. Inte ens ungarna som fortfarande är kvar i de dåliga förortskolorna.

  Att möta konkurrensen istället för att förbjuda den är precis det som de kommunala skolorna borde göra. Artikeln i sig drar konstiga slutsatser, men de förslagen till förbättring i artikeln högerspalt borde definitivt utvärderas.

 2. Anna Rosmark Says:

  Jag skrev medvetet inte så mycket i mitt inlägg. Gillar kommentarer och att folk reagerar och agerar. Jag är själv skolpolitiker och har sett hur olika man ser lösningar på detta, rätt allvarliga problem.
  En del tror att det kommer lösa sig själv om man blundar. En del tror att genom att alla frånvalsskolor blir bättre på att konkurrera med tillvalsskolor så kommer allt lösa sig.
  Jag kan säga, efter att ha varit kontaktpolitiker i Vivallaskolan i Örebro som verkligen hör till frånvalsskolorna, att de pedagoger som jobbar där och de rektorer som leder dem är bland de bäste jag sett. Och då vill jag bara tillägga att jag själv jobbar som lärare. De gör allt för att trolla med de få resurser de har och för att motivera alla barn från en massa olika nationaliteter. Rektorn gör tom. hembesök. Hur vanligt tror du det är?
  Jag är fruktansvärt trött på att höra att lösningen på dessa integrationsproblem är att skolorna skapar olika profiler som ska locka elever istället för att lägga krut på det som verkligen behövs. Dvs att eleverna ska nå upp till de nationella målen och att de ska bli väl fungerande samhällsmedborgare.
  Tyvärr så tror jag att det kanske måste in med drastiska metoder för elevernas bästa. Eller tror du verkligen på något annat förslag?

 3. Mikael Says:

  Det är skamligt att du tycker att var och en i dagens samhälle inte skall få har rätt till att välja skola själv. Det är upp till individen (barnet med föräldrarna, de är fortfarande omyndiga) att avgöra vad som är rätt för den. Inte någon misslyckad skol- eller intergrationspolitik.

  Vill jag sätta mina barn i Lundberg, låt mig göra det. Tycker jag att gräset är grönare på andra sidan så låt mig tycka det.

 4. Anna Rosmark Says:

  Du, jag godkänner din kommentar bara för att visa ett exempel på varför det är så viktigt att kämpa för de svaga i samhället. Just därför att det finns sådana som du som bara ser till sitt eget bästa. Ett välfungerande samhälle (kedja) är inte starkare än sin svagaste länk. Har du tänkt på det?

 5. Cheng Says:

  ”Drastiska metoder” låter precis så politikeraktigt som förväntat. Varför inte skriva klarspråk istället? Det vill säga att du tror att skolan, elever och samhället skulle må bättre av att man tvingar barn att gå i en viss skola. Jag ser inget problem med att du har den åsikten, bara du är beredd att försvara den istället för att använda vaga uttryck som ”drastiska metoder”. Och förresten, med ”elevernas bästa” förtäljer du inte vilka elever du syftar på. För inte kan det handla om alla elever, med tanke på att ett stort antal elever redan i dagsläget har röstat med fötterna och gjort ett val som borde vara förbjudet enligt dig.

  Om man nu förutsätter existensen av möjligheter att välja skola, samt att föräldrarna antas ta tillvara sina barns intressen minst lika bra som staten/kommunen skulle göra när de väljer skola, innebär den nuvarande trenden att vissa skolor helt enkelt inte lever upp till måttet. En friskola som inte lever upp till måttet kommer inte att överleva i det långa loppet. En kommunal skola finansieras offentligt, och kan existera oberoende av hur bra skolan är utbildningsmässigt. Att då cementera dess existens genom att tvinga folk att gå kvar i skolan utan att ta itu med själva problemet löser ingenting.

  De enda fallen där min hypotes ovan inte skulle stämma vore följande, ;

  1. Om föräldrarna faktiskt var sämre än politiker på att ta tillvara sina barns intressen. Det vill säga, att staten vet bättre än föräldrarna om vad som är bäst för deras barn. Om det nu är den synen du har på hela saken vet jag inte, men du verkar ge sken av det med tanke på det du skriver om hur kompetenta lärarna i ditt inlägg ovan är osv. Menar du att föräldrarna/eleverna gör irrationella val och borde tillrättavisas?

  2. Om det här med tvång att gå i den geografiskt mest närliggande skolan faktiskt skulle leda till någon slags positiv effekt för samhället i stort. För vi vet redan att ingen elev skulle tjäna på ett sådant tilltag. Speciellt inte invandrarflickor som får sina utvecklingsmöjligheter begränsade artificiellt.

  Som jag ser det är det hela inte en fråga om rörlighet mellan skolor, utan en fördelningspolitisk fråga. Jag tror att det är samhällsnyttigt med större urval av skolor och ökad konkurrens om elever. Sedan är det er politikers uppgift att använda statens andel av den utökade samhällsnyttan till att förbättra situationen i de skolor som förvaltas offentligt. Om det görs på rätt sätt blir det alltså win-win. Jag är inte främmande inför tanken att reformera skolsystemet i grunden, med stora resurstillskott som stomme. Men då ska det också speglas i resultaten. Alltså, jag tror på det alternativ som verkar vara mest samhällsnyttigt ur en pragmatisk synvinkel, och ser alltid med misstänksamhet mot de förslag som har mer med ideologi än verklighet att göra.

 6. Cheng Says:

  Ett tillägg till min kommentar ovan; Hur ser du på de segregerande effekter ett tvång skulle ha? Med tanke på att barn är ett av familjers allra viktigaste prioriteringar är det inte omöjligt att de i segregerade områden som har råd helt sonika flyttar till bättre skoldistrikt, vars bostäder blir dyrare och hindrar främst invandrare och lågutbildade från att göra detsamma, vilket leder till att BÅDE skolor OCH kvarter blir mer ojämlika, till skillnad från dagens situation då många skolor åtminstone fungerar som en social länk mellan städerna och förorterna. Skulle ditt förslag ha någon slags spärr mot detta?

  * Medvetet försämra skolorna som är attraktiva?
  * Förbjuda folk att flytta?
  * tvinga elever att gå kvar på den gamla skolan?

  De ovanstående förslagen är såklart totalt efterblivna. Det enda, och då menar jag ENDA, som hjälper, är att förbättra den dåliga skolan. Och jag menar att man kan och borde göra detta utan att begränsa möjligheter för elever att välja skola.

 7. Anna Rosmark Says:

  1. Vilka är ”staten”?? Är inte ”föräldrar” och stat samma sak?

  2. Menar du på fullt allvar, att ALLA föräldrar vet sina barns bästa? Då är du naiv! De flesta vet så klart det, har själv fyra barn och anser mig vet ganska bra vad de behöver. Alla klarar inte av det stora ansvar som föräldrarollen innebär och jag menar INTE att jag vet vad som är bäst för de olika individerna.

  3. Alla skolor, utom privatskolor, finasieras med offentliga medel. Ända skillnaden är att kommunen har mindre insyn i friskolorna.

  4. Håller med dig att det är farligt att tvinga barn till en speciell skola. Det var INTE det jag menade! ”Närområdet”, som jag menade med flera olika skolor, behöver vara mer uppblandat vilket jag tror är politikers rol att se till att det blir. För samhällets bästa!

 8. Cheng Says:

  1. Föräldrar och stat är inte samma sak, nej (hur resonerade du där?). Anledningen till att jag gör skillnad på föräldrars val åt sina barn kontra barns fria val är för att barnens fria val begränsas av lagstiftning om förmyndarskap. Alltså behandlas val som föräldrar gör åt sina barn i alla aspekter på samma sätt som ett fritt val som en vuxen gör.

  2. Har jag påstått att alla föräldrar vet sina barns bästa? Däremot vill jag påpeka att alternativen är antingen sämre eller ogenomförliga. Om du som politiker inte vet vad som är bäst för olika individer är det ju lite svårt att argumentera för att någon annan politiker eller tjänsteman skulle veta det. begränsningar i teknologin utesluter också alternativet med någon slags teknokratisk modell där staten på optimalt sätt bestämmer vad som är bäst för varje enskild individ. Då återstår det att barnen genom proxy (dvs genom sina förmyndare, föräldrarna) avgör vad som är bäst för dem själva.

  Förresten, du som själv anser dig ”vet[a] ganska bra vad de [dina barn] behöver”, tror du inte att säg… så gott som alla andra föräldrar där ute också tycker samma sak?

  3. Är detta något argument från din sida eller är det bara ”statin’ the bloody obvious”? Jag har också en kritisk inställning till hur många friskolor drivs idag. Däremot är problemet knappast begränsat till kommunala skolor vs. friskolor. Det finns enorma kvalitetsmässiga skillnader mellan de kommunala skolorna också. Och jag anser att konkurrens mellan dessa främjar alla parter.

  4. Förslaget löser ingenting alls. Varför skulle inskränkningen i valfriheten göra någon skillnad om det minskar urvalet till en enda skola eller flera skolor med samma demografiska sammansättning? Och om skolorna i ditt föreslagna ”närområde” skiljer sig åt utbildningsmässigt löser det ju inte ditt huvudbry med att vissa elever söker sig till vissa skolor.

  Du har fortfarande inte svarat på hur du i ditt förslag ska hindra folk från att bosätta sig så att deras barn kan skrivas in i en mer attraktiv skola och därigenom skapa ett ännu mer segregerat samhälle. Olika ekonomiska piskor skulle kanske fungera rätt effektivt, men med tanke på skolplikten så börjar man röra sig mot grumliga vatten med sådana tilltag då det nog inte är många i Sverige som vill se grundskolan eller gymnasiet avgiftsbelagd.

 9. Jonas Sahlin Says:

  Jag har faktiskt inte så mycket att tillföra den här diskussionen. Jag tycker att Cheng har sagt det mesta. Men jag har ju lovat att kommenter så här kommer några synpunkter.

  Nej, ”Staten” och ”föräldrar” är inte samma sak. Staten är majoriteten. Föräldrar är individer. Jag misstänker att det är här som den riktiga konflikten ligger. Jag säger som Cheng, hur resonerade du där?

  Alla föräldrar vet naturligtvis inte sina barns bästa. Men det vet inte politiker heller. Du har ju redan uttryckt att du vill verka för vad du tycker är samhällets bästa, inte vad som är bäst för varje enskilt barn.

  Jag tycker faktiskt att det blir en smula obehagligt när ”samhällets bästa” används som argument för någonting överhuvudtaget.

 10. Anna Rosmark Says:

  Vart har jag skrivit att jag INTE vill verka för den enskilda individen?! Klart jag, och alla övriga sossar för den delen, vill det. Här skiljer sig dock röda och blå sidan åt hur vi ser på vad som är att se till den enskilda individen.
  Jag anser att man ska se till allas lika värde och att varje individ måste ges den hjälp den behöver för att i slutändan ha samma möjligheter utifrån vad den önskar med livet.

  Med samhället menar jag alla människor i det. Samhället är ingen myndighet eller företag utan alla som lever tillsammans och hjälps åt.
  Staten är inte heller något som är avskärmat från individen. Vi har val där alla över 18 får delta. Oavsett om man sedan vinner eller förlorar så har man faktiskt varit med i en process som beslutar vilka som ska representera oss.
  Inom socialdemokraterna är vi väldigt noga med att alla medborgare ska veta detta och att ALLA har en möjlighet att påverka. Vem som helst kan prata med alla de förtroendevalda som jobbar med politik.
  Staten blir på så vis bara föräldrars, och alla andras, förlängda arm. Sedan om ni i Alliansen inte ser det så är ju det erat problem och säger nog mer om er än oss!

 11. Jonas Sahlin Says:

  Ah, men vad händer då om en enskild individs vilja (t ex gå i en annan skola än den i närområdet) kommer i konflikt med din uppfattning om vad som är bäst för en annan individ? Eller vad som är bäst för den första individen för den delen. Du har ju just propagerat för att inskränka den enskilda individens frihet för något så luddigt som ”samhällets bästa”.

  Varför inte flytta ner mer makt över vardagen till människor själva?

  Vänstern är inte ensam om att vilja bestämma över människors vardag. Det var inte länge sen moderaterna kom med något förslag om att det ska regleras hur stora barngrupperna får vara i förskolan eller hur många timmar barnen ska få vara där.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: